send link to app

Voedselbank West Twente app for iPhone and iPad


4.8 ( 9168 ratings )
Food & Drink
Developer: APPelit B.V.
Free
Current version: 1.2, last update: 11 months ago
First release : 26 Nov 2013
App size: 31.62 Mb

De Voedselbank West Twente is er voor mensen uit de gemeente Rijssen-Holten en omgeving die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen.

De voedselbank zamelt voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld. Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.